Sản xuất lắp ráp các loại bóng ; bóng huỳnh quang, compact, máng đèn, starter,ballast…mang thương hiệu Todimax.

CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG DO TODIMAX SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI