Lịch sử hình thành và phát triển

Với một cột mốc quan trọng đã đánh dấu sự tiến bộ, đổi mới về nhiều phương diện của Công ty, có thể khái quát quá trình hình thành và phát triển Công ty qua hai giai đoạn: trước và sau Cổ phần hóa.

Trước khi Cổ phần hóa, Công ty vốn là một Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Cổ phần Điện máy TP Hồ Chí Minh cách đây khoảng hơn 32 năm vào những buổi đầu mới thành lập ở miền Nam được mọi người biết đến là qua tên gọi Công ty Điện máy Kim khí Hóa chất cấp I. 

Với nhiệm vụ lúc bấy giờ là cải tạo lại mạng lưới thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và đáp ứng nhu cầu sản xuất – tiêu dùng trong nước, Công ty đã bắt đầu thu mua hàng hóa (chủ yếu là hàng tiêu dùng-điện tử-nguyên vật liệu, phụ tùng nói chung) và góp phần tái tổ chức nguồn hàng để đảm bảo chất lượng và giá trị hàng hóa. 

Trải qua nhiều lần tổ chức lại công ty, thay đổi về nhân sự cũng như về tên gọi công ty, hơn nữa đã gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng tiêu cực của giai đoạn kinh tế bao cấp, đến giữa năm 1993, theo dòng phát triển của nền kinh tế thị trường : làm việc chủ động và quản lý thông thoáng, Công ty đã chính thức tách ra từ Tổng công ty Điện máy – Xe đạp xe máy cùng với ba thành viên khác (Công ty Điện máy-Xe đạp xe máy Hà Nội, Công ty Điện máy Hải Phòng, Công ty Điện máy Đà Nẵng) và gọi tên là Công ty Điện máy TP Hồ Chí Minh (theo quyết định số 608/TM – TCCB  ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Thương mại).    Lúc này, Công ty đã từng bước khắc phục những yếu kém những năm cũ để bước những bước vững vàng trên thương trường. Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2004, Công ty đã có những kế hoạch và chiến lược phát triển phù hợp để trở thành một doanh nghiệp mạnh mẽ và uy tín với nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong giao dịch, liên kết cùng những doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, có những sự kiện cho thấy công ty đã không ngừng cải tiến cả về chất và lượng. Và để thích ứng với nền kinh tế thị trường, Công ty đã hoàn thành công tác tổ chức của mình.

Cuối năm 2001, Công ty đã cổ phần hóa Xí nghiệp sản xuất hàng điện tử- điện máy của Công ty thành Công ty Cổ phần Điện máy Miền Nam.

Năm 2003, Công ty đã cổ phần hóa Chi nhánh Hà Nội của Công ty để hình thành Siêu thị Todimax.

Cổ phần hóa Công ty Điện máy TP Hồ Chí Minh năm 2005 đánh dấu sự hoàn thiện và khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững vào nền kinh tế thế giới của cả nước nói chung và của Công ty nói riêng.

Tháng 3 năm 2005, Công ty Điện máy TP Hồ Chí Minh đã chính thức trở thành Công ty Cổ phần Điện máy TP Hồ Chí Minh (TODIMAX HCM JSC) với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng trong đó thuộc sở hữu Nhà nước có 10 %. 

Đến tháng 9 năm 2005, Công ty và Công ty Cổ phần Điện máy Miền Nam  đã sát nhập với nhau giữ vững vai trò sản xuất – thương mại và nhập khẩu – phân phối quan trọng có vị thế và năng lực mạnh mẽ trên thị trường 

Từ tháng 09/2009 đến nay, công ty CP Điện máy chính thức được chuyển giao cho ông Nguyễn Văn Ngọc kiểm soát và điều hành với cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ( hiện nay với số cổ phần là trên 99%) 

Zalo