Sáng 17/6 tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức  lễ công bố “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất” năm 2014, trong đó có Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông.
50 Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam kinh doanh hiệu quả nhất
Đây là chương trình khảo sát chuyên sâu và xếp hạng doanh nghiệp thường niên, nhằm tìm kiếm 50 doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Khảo sát cũng đưa ra những điểm mạnh và hạn chế trong mô hình kinh doanh, cách thức quản trị doanh nghiệp, tầm nhìn của nhà quản trị doanh nghiệp qua giai đoạn kinh tế năm 2011-2013.Để đánh giá hiệu quả kinh doanh các công ty thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Ban tổ chức căn cứ vào 3 chỉ số tăng trưởng gồm: Doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên vốn (ROC) bình quân 3 năm 2011 - 2012 - 2013.
Các công ty niêm yết được xem xét khảo sát phải đáp ứng 3 tiêu chí: Giá trị vốn hóa thị trường từ 500 tỉ đồng trở lên, doanh thu mỗi năm trong 3 năm 2011 - 2013 đạt từ 200 tỉ đồng trở lên; lợi nhuận sau thuế mỗi năm trong 3 năm 2011 - 2012 - 2013 đạt 20 tỉ đồng trở lên.
Ông Lê Nam Thành ( áo trắng đứng thứ 4 bên trái) - Đại diện Công ty Rạng Đông
lên nhận bằng khen
Năm 2013 doanh số của Rạng Đông đạt 2 494 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2012; nộp ngân sách nhà nước đạt 176.815 tỷ đồng, tăng 40,6% so với năm 2012; Thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2013, tất cả các đơn vị sản xuất trong Công ty đều đã thực hiện được xuất khẩu sản phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 289 tỷ ( 13,576 triệu USD) tăng 2,25 lần so với năm 2012. 
Công tác quản trị tài chính hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính giúp cho Rạng Đông đạt được chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu ( EPS) vào hàng rất cao trong số các công ty niêm yết ( 7 451,33 đồng/CP – tăng 24,99% so với năm 2012), nhất là trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Giá trị sổ sách của cổ phiếu RAL đạt 43 660 đồng/CP, tăng 6,94% so với cùng kỳ cho thấy nguồn vốn của chủ sở hữu được bảo toàn và tăng đều đặn. Hiệu quả sử dụng đồng vốn thể hiện ở chỉ số ROA đạt 4,83% ( tăng 7,99% cùng kỳ) và ROE đạt 17,07% ( tăng 16,88% cùng kỳ).